Dodatne informacije o zaštiti osobnih podataka

U suglasnosti s uspostavom u Regulaciji EU 679/2016 Opće Zaštite Podataka i u legislativi na snazi, informiramo Vas da će podaci koje ste nam pružili, u Institutu Cervantes biti odgovorno obrađeni s ciljem da Vas se obavijesti o aktivnostima, ciljevima i uslugama Instituta Cervantes.

Kako se navodi u našoj pravnoj obavijesti i obavijesti o privatnosti, vu svakom trenutku možete pronaći prava pristupa, ispravka, opozicije, mobilnosti, ograničenja obrade i suzbijanja podataka koje ste nam pružili te se obratiti Institutu Cervantes putem elektroničke pošte rgpd@cervantes.es, putem adrese c/ Alcala broj 49, Madrid 28014 (Španjolska) ili osobno u Registru Instituta Cervantes u Madridu na spomenutoj adresi.

Tko je odgovoran za obradu Vaših podataka?

Naziv odgovornog tijela: Instituto Cervantes
Adresa: c/ Alcalá 49, 28014 Madrid (Španjolska)
Telefon: (+34) 914 36 76 00
Elektronička pošta: rgpd@cervantes.es
Delegat za zaštitu podataka: Opća Inspekcija Ministarstva vanjskih poslova i suradnje / Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación (dpd@cervantes.es)

Koja je pravna osnova obrade Vaših podataka?

Pravna osnova za spomenutu obradu je za slanje promotivnih informacija uz izraženi pristanak.

Koliko dugo ćemo zadržati Vaše osobne podatke?

Vaši će podaci biti zadržani dok ne zatražite otkazivanje ili ukinete pristanak.

Kome će biti omogućen pristup Vašim podacima?

Instituto Cervantes neće pružiti Vaše podatke trećim osobama, osim u slučaju legalne obveze.

Koja su Vaša prava vezana uz obradu podataka?

U svakom trenutku možete pronaći prava pristupa, ispravka, opozicije, mobilnosti, ograničenja obrade i suzbijanja podataka koje ste nam pružili  te se obratiti Institutu Cervantes putem elektroničke pošte rgpd@cervantes.es, putem adrese c/ Alcala broj 49, Madrid 28014 (Španjolska) ili osobno u Registru Instituta Cervantes u Madridu na spomenutoj adresi.

Imate pravo dobiti potvrdu o postojanju granice obrade Vaših podataka, pristupa osobnim podacima, zatražiti ispravak netočnih podataka,, ili u Vašem slučaju, uskratiti podatke, kada, između ostalih motiva, podaci više neće biti potrebni za ciljeve za koje su bili prikupljeni ili se ukida dani pristanak.

U tim određenim slučajevima, možete tražiti ograničenje obrade podataka, u kojem slučaju zadržavamo samo podatke u skladu s normativom na snazi.; u drugim slučajevima,  možete zatražiti pravo na mobilnost podataka koji će Vam biti predani u strukturiranom formatu , za svakodnevnu upotrebu ili elektroničko čitanje Vama ili novoj odgovornoj osobi za obradu podataka koju imenujete.

Imate pravo u svakom trenutku povući pristanak za bilo koju vrstu obrade podataka koju ste odobrili.

Instituto Cervantes može Vam pružiti formulare s pravima koje možete zatražiti na adresi elektroničke pošte rgpd@cervantes.es ili možete konzultirati one određene od strane Španjolske Agencije za zaštitu podataka. Ti formulari moraju biti elektronički potpisani ili se uz njih mora priložiti fotokopija osobne iskaznice ili putovnice. Ako se djeluje putem zastupnika, uza zahtjev mora biti priložena kopija osobne iskaznice ili putovnice zastupnika ili zahtjev mora biti elektronički potpisan.

Formulari moraju biti otpremljeni Institutu Cervantes, odgovornom za njihovu obradu putem elektroničke pošte na rgpd@cervantes.es, na adresu c/ Alcala broj 49, Madrid 28014 (Španjolska) ili osobno u Registru Instituta Cervantes u Madridu na spomenutoj adresi.

Imate pravo uložiti žalbu  Španjolskoj agenciji za zaštitu podataka u slučaju da smatrate da su Vaša prava povrijeđena. Rok za zaprimanje rješenja je mjesec dana od zaprimanja žalbe koji se može produžiti na dodatnih mjesec dana s obzirom na broj zaprimljenih žalbi ili složenosti istih.

Zahvaljujemo na pismenoj obavijesti u slučaju promjene Vaših podataka, kako bismo mogli ažurirati iste.

Zatvoriti prozor