Pravna obavijest i politika privatnosti

Pravne informacije

INSTITUT CERVANTES, s PIB Q-2812007 javna je neprofitna jedinica pripojena Ministarstvu vanjskih poslova i suradnje Španjolske, stvorena i regulirana Zakonom 7/1991 od 21ožujka te domilicirana u ulici Alcala broj 49, 28014, Madrid (Španjolska).

Epigrafi koji prate ovu pravnu obavijest i obavijest o privatnosti reguliraju korištenje svih usluga i sadržaja koje INSTITUT CERVANTES stavlja na raspolaganje korisnicima preko internetske domene http://www.cervantes.org/ i različitih portala i sadržaja koji se nalaze u svojim brojnim subdomenama (u nastavku cervantes.org)

Ova je pravna obavijest i obavijest o privatnosti razrađena u skladu s utemeljenim u sljedećoj normativi:

 • Zakonom 34/2002, Usluga Informatičkog Društva i Elektroničke Trgovine (LSSICE)
 • Uredbom EU 679/2016, od 27. travnja, Opća zaštita podataka (u daljnjem tekstu RGPD)
 • Kraljevskom Zakonskom Odredbom 1/2007, od 16. studenog, kojim se potvrđuje prerađeni tekst Općeg zakona o zaštiti potrošača i korisnika i drugih komplementirajućih zakona
 • Zakonom 7/1998 o Općim uvjetima angažmana

Vlasništvo ervantes.org zaštićeno je, bez bilo kakvih ograničenja, zakonima o intelektualnom i industrijskom vlasništvu Kraljevine Španjolske te svim međunarodnim ugovorima i sporazumima koji se na njih mogu primijeniti.

Opći uvjeti

1. Pristanak

Pristupom cervantes.org, korisnik izražava potpunu suglasnost s uvjetima korištenja ove pravne obavijesti, koje su u bilo kojem trenutku podložne promjenama od strane INSTITUTA CERVANTES. Slijedom toga, korisnik je dužan pozorno pročitati ovu obavijest pri svakom pristupu našem portalu.

Upotreba određenih usluga koje su korisnicima ponuđene na cervantes.org, može se regulirati posebnim uvjetima koji, u određenim slučajevima, zamijenjuju, nadopunjuju ili modificiraju ovu pravnu obavijest, zbog čega ih korisnik mora pročitati i prihvatiti ako namjerava koristiti te usluge. Također, određene usluge koje nude suradnici INSTITUTA CERVANTES korisnicima cervantes.org mogu sadržavati vlastite uvjete; također, u tom slučaju, prije korištenja spomenutih usluga ponuđenih od strane suradnika INSTITUTA CERVANTES, korisnik je dužan pozorno pročitati odgovarajuće uvjete.

2. Uvjeti pristupa, upotrebe i korištenja

Usluge koje nudi INSTITUT CERVANTES na cervantes.org, u slučaju da se ne navodi drugačije, besplatne su.

Pristup uslugama isporučenim preko cervantes.org od korisnika ne zahtijeva, u većini slučajeva, prethodnu prijavu ili registraciju, ali je za pristup određenim uslugama potrebna prethodna registracija korisnika.

Ime korisnika i lozinka dani korisniku od strane INSTITUTA CERVANTES služe za pristup uslugama, privatni su i ne smiju se prenositi drugim osobama. INSTITUT CERVANTES može, uz prethodnu najavu, napraviti promjene u imenu korisnika ili njegovoj lozinki.

Korisnik se obvezuje koristiti dostupne sadržaje i usluge na cervantes.org u skladu s pravnom obavijesti ili u skladu s posebnim uvjetima usluga koje ih sadrže, kao što je prikazano u zakonu, moralu, običajima i javnom redu.

Korisnik koji želi stvoriti hiperlink između svoje web stranice i bilo koje od stranica cervantes.org, mora ispuniti sljedeće uvjete:

 • ne smije uzrokovati zabunu drugim potencijalnim korisnicima po pitanju podrijetla ii sadržaja svake web stranice, zbog čega će hiperlink biti stvoren bez povezivanja sa web stranicama INSTITUTA CERVANTES niti bilo kojeg njihovog sadržaja, niti stvoriti okvir koji ih sadrži;
 • web stranica na kojoj se stvori hiperlink ni u kojem slučaju ne implicira postojanje veze između INSTITUTA CERVANTES i vlasnika stranice na kojoj se stvara, niti prihvaćanje ili odobravanje njegovih usluga ili sadržaja od strane INSTITUTA CERVANTES, zbog čega neće biti objavljeno da je INSTITUT CERVANTES odobrio hiperlink ili da je nadgledao ili koristio usluge stavljene na dispoziciju na web stranici koja se pojavljuje na tom hiperlinku.

Iz toga slijedi da INSTITUT CERVANTES izričito autorizira osnivanje veza ili poveznica hiperteksta na drugoj web stranici koje se odnose na bilo koju stranicu cervantes.org samo ako se pojavljuju na punom ekranu i pod ogovarajućim elektroničkim adresama (URL). Prava koja nisu izričito odobrena ostaju rezervirana INSTITUTU CERVANTES ili, u određenim slučajevima, trećim osobama korisnicima tih prava.

3. Intelektualno i tvorničko vlasništvo te druga slična prava

Svi sadržaji i podaci kojima mogu pristupiti korisnici preko stranice cervantes.org su pod pravima intelektualnog i tvorničkog vlasništva ili pod ekonomskim pravima sličnog sadržaja od strane INSTITUTA CERVANTES ili pod pravima treće strane koja se navodi u svakom slučaju. To se odnosi na ne toliko opsežnu i ograničavajuću listu razlikovnih oznaka i znakova, kodiranih, tekstualnih te slikovnih podataka, na bilo koji tip zvučnih ili audiovizualnih datoteka, na podatke u obliku softverskih aplikacija ili multimedijalnih datoteka izraženih u bilo kojem kodu ili jeziku, itd.

U nijednom slučaju se neće protumačiti da to što se dopušta korisnicima pristup stranici cervantes.org podrazumijeva odricanje, prenošenje, potpuno ili djelomično dopuštanje ili oduzimanje navedenih prava od strane INSTITUTA CERVANTES.

Pristup navedenim sadržajima i podacima preko stranice cervantes.org stoga ne dozvoljava korisnicima nikakva prava na ista te ih neće moć izmijeniti, modificirati, zloupotrijebiti, reproducirati, distribuirati, javno ih dijeliti niti koristiti nijedno drugo pravo koje pripada vlasniku dotičnog. Tako će korisnik imati pravo samo da pregleda i da napravi kopiju, ako to bude dopušteno, sadržaja za isključivo osobnu uporabu uz obvezu poštivanja prava prema načelu dobre volje i primijenjenom zakonu.

Bilo koje kršenje tih ograničenja usluga, prava intelektualnog ili tvorničkog vlasništva te sličnih prava, ili zakonitosti koje su na snazi, bit će kažnjeni od strane INSTITUTA CERVANTES odgovarajućim zakonskim postupcima.

Isto tako kažnjavat će se kršenje prava intelektualnog vlasništva koja odgovaraju svim doprinosima nastalim pod inicijativom ili koordinacijom INSTITUTA CERVANTES, vlasnik prava koja proizlaze iz ovih doprinosa.

4. Izuzeće jamstava i odgovornosti

4.1. Zbog rada

INSTITUT CERVANTES ne jamči raspoloživost i kontinuiranost rada stranice cervantes.org, njezinih usluga i sadržaja, zbog čega u nijednom slučaju neće biti odgovoran za štete i oštećenja bilo kojeg tipa koja se mogu dogoditi zbog njezinog nedostatka raspoloživosti ili kontinuiranosti, niti će biti odgovoran za pogreške u pristupanju njihovim raznim web stranicama na kojima se nude svakojake usluge.

4.2. Zbog njihovih sadržaja i usluga

INSTITUT CERVANTES ne jamči iskoristivost stranice cervantes.org ni njezinih prostora na drugim internetskim platformama za nijednu posebnu aktivnost, ni prikladnost njezinih sadržaja i usluga za posebne ciljeve, zbog čega se upotreba informacija, sadržaja i usluga ostvaruje jedino i isključivo uz odgovornost korisnika.

Sadržaji koji se nalaze na portalima i blogovima INSTITUTA CERVANTES te na ostalim internetskim prostorima na različitim platformama društvenih medija, dobrovoljno su olakšani od strane INSTITUTA CERVANTES s informacijama koje dolaze kako iz unutarnjih izvora tako iz vanjskih. Zbog takvih okolnosti i zbog velike količine informacija koja je stavljena na raspolaganje korisnicima na raznim internetskim platformama, INSTITUT CERVANTES ne može jamčiti pouzdanost, točnost i aktualizaciju podataka, iako ulaže veliki trud da to postigne. Na isti način, iako pažljivo primjenjuju postojeće preventivne mjere, također ne može jamčiti potpunu odsutnost virusa ili drugih štetnih dijelova na njegovim web stranicama ili na poslužiteljima koji ih osiguravanju.

S druge strane, prema članku 16 ZUIDET (LSSICE) , INSTITUT CERVANTES, ni u kojem slučaju, neće biti odgovoran izravno ili posrednički, za nijedan sadržaj, informaciju, komunikaciju, mišljenje ili bilo kakav prosvjed koji se dojavi, proširi, prenosi ili izloži na njihovim internetskim prostorima (portalima, blogovima, stranicama na društvenim mrežama, itd.) i koji proizlaze iz vanjskih izvora. Također se uspostavljaju osnovna pravila za objavljivanje sadržaja iz vanjskih izvora na participativnim internetskim prostorima INSTITUTA CERVANTES:

 1. Nijedan tekst, koji uključuje uvrede, kelvete, prijetnje, zlostavljanja te nepristojne, rasističke i ksenofobne izraze prema nekoj osobi ili instituciji, neće biti prihvaćen.
 2. Neće se dopuštati sadržaji koji promiču nezakonite aktivnosti ili koji potiču na nasilje.
 3. Neće se prihvaćati komentari ili sadržaji iz vanjskih izvora koji su direktno ili indirektno oglašivački ili koji se odnose na promociju jednog proizvoda ili marke.
 4. Neće se dopuštati poruke, komentari ili podaci koji su predviđeni da prekinu ili krivo protumače razgovor.
 5. Smatrat će se uznemiravajućima opetovane i česte poruke ili one poruke koje uključuju ponavljanja ili oponašanja osoba te će se također izbrisati sadržaji koji se šalju s informatičkih robota s namjerom da „stvaraju buku“ ili se mogu čak i smatrati kao „spam“.

Stranica cervantes.org stavlja na raspolaganje korisnicima višestruke poveznice i linkove koje odobravaju pristup web stranicama koje pripadaju te njima upravljaju treće osobe kojima INSTITUT CERVANTES nije vlasnik te nema nikakve veze s njima. Stoga, INSTITUT CERVANTES neće biti odgovoran za kontrolu i promatranje njihovih sadržaja niti će snositi ikakvu izravnu ili posredničku odgovornost prema navedenim web stranicama, prema njihovim sadržajima i uslugama.

4.3. Zbog korisnika koji upotrebaljavaju portal

INSTITUT CERVANTES ne može kontrolirati upotrebu osoba koji koriste njihove portale, usluge i sadržaje te zbog toga neće biti odgovoran za štete i povrede bilo koje prirode koje bi se mogle dogoditi zbog korisnikove upotrebe tih stranica. U tu svrhu, korisnik će preuzeti isključivo na sebe zakonske, sudske i ekonomske odgovornosti do kojih bi moglo doći njegovom upotrebom portala. Stoga, ako bi upotreba bilo kojeg proizvoda, usluge, sadržaja ili alata koja je bila olakšana preko stranice cervantes.org te je ta upotreba uzročila štetu trećoj osobi, tada će korisnik izričito oslobodit INSTITUT CERVANTES od bilo koje odgovornosti koja bi mu mogla biti nametnuta.

Korisnici su isključivo jedini odgovorni za njihove identifikacijske šifre i za pristup stranici cervantes.org. INSTITUT CERVANTES nije odgovoran za neprimjereno korištenje navedenih pristupnih šifri ni za posljedice koje proizlaze iz bilo koje prirode, zloupotreba, gubitak ili zaboravljanje šifre od strane korisnika ili drugih neautoriziranih osoba.

5. Zaštita podataka

U skladu sa propisanim u Pravilniku EU 679/2016 Opća uredba o zaštiti osobnih podataka i postojećim zakonima, INSTITUT CERVANTES obavještava korisnike o politici zaštite podataka kako bi slobodno i dobrovoljno utvrdili žele li dati osobne podatke koji bi se mogli zatražiti pri pretplati ili pristupu nekim uslugama ponuđenim na cervantes.org ili nekoj od poddomena. Osim u rubrikama u kojima je naznačeno suprotno, odgovori na pitanja o osobnim podacima su dobrovoljni.

INSTITUT CERVANTES zadržava pravo izmjene postojeće politike s ciljem prilagodbe novostima ili zahtjevima zakonodavstva i prava kao i prakse u industriji, uzimajući u obzir zakonite interese potrošača ili korisnika. Neke usluge ponuđene na cervantes.org mogu imati posebne uvjete s određenim predostrožnostima koja se tiču zaštite osobnih podataka.

5.1. Povjerljivost u automatskoj obradi osobnih podataka korisnika

Osobni podatci peikupljeni preko portala INSTITUTA CERVANTES bit će obrađeni na povjerljiv način te u skladu s propisanim u GDPR.

Odgovorni za obradu spomenutih osobnih podataka je INSTITUT CERVANTES, sa sjedištem u Ulici Alcalá 49, 28014 Madrid (Španjolska).

S obzirom na povezanost INSTITUTA CERVANTES s Ministarstvom vanjskih poslova Španjolske, određuje se sljedeća isprava u odnosu na Delegata zaštite podataka: Inspektorat službe vanjskih poslova (dpd@cervantes.es).

INSTITUT CERVANTES korisnicima će omogućiti prikladna tehnička sredstva kako bi mogli pristupiti ovom oglasu o politici zaštite osobnih podataka i ostalih važnih informacija te dati svoju suglasnost kako bi INSTITUT CERVANTES nastavio sa obradom osobnih podataka korisnika. Ova će suglasnost korisnika sa obradom podataka biti uvijek opoziva, iako bez retroaktivnog učinka.

5.2. Cilj i temelj ispravnosti obrade osobnih podataka

Obrada zatraženih sobnih podataka ima kao cilj upravljanje, ponuđivanje, proširenje i unaprjeđenje usluga ponuđenih od INSTITUTA CERVANTES u svakom trenutku; kvantitativnu i kvalitativnu analizu posjeta i korištenja usluga od strane korisnika; te slanje informacija, komercijalnih ili ne te povezanih sa funkcijama INSTITUTA CERVANTES i suradnika u skladu s određenim parametrima odabranih od strane korisnika na formularima ili registrima koje popuni, putem tradicionalnih i elektroničkih medija.

Temelj ispravnosti obrade, o kojoj će se obavijestiti na svakom formularu u kojem se budu prikupljali podatci, bit će izvršenje ugovora o ponudi usluga, ili u slučajevima kada to bude potrebno, suglasnost podnositelja zahtjeva.

Korisnik jamči da je punoljetan i pravno emancipiran ili, u suprotnom,da ima pristanak roditelja ili skrbnika da pristupi našim stranicama, kao i istinitost i autentičnost datih informacija putem različitih formulara i registara korisnika, te je obavezan održavati informacije ažuriranim.

Korisnik nije obavezan primati spomenute informacije ni anketne formulare, ukoliko to naznači preko puteva ponuđenih od INSTITUTA CERVANTES, bilo na formularima pretplate na ponuđene usluge, bilo putem pismenih obavijesti ili direktno putem predviđene procedure u svakom od poslanih priopćenja.

U slučaju da korisnik iznese informacije o trećim strankama, INSTITUT CERVANTES ne može se smatrati odgovornim za pridržavanje načelima obavijesti i suglasnosti, zbog čega će korisnik biti taj koji će jamčiti da je prethodno obavijestio i dobio suglasnost vlasnika istih o korištenju njegovih podataka.

INSTITUT CERVANTES oći će slati obavijesti koje se odnose na proizvode i usluge, vlastite ili one trećih stranaka, ne nužno računajući na na njihov pristanak ili podnesen zahtjev. Ipak, korisnik će svakako imati na raspolaganju načine na koje pokazati svoje neslaganje sa primanjem ovakvih obavijesti.

5.3. Primatelji podataka

Osobni podatci neće biti ustupljeni ili preneseni trećim strankama, osim u slučaju da je to potrebno za razvoj, kontrolu i ispunjenje prethodno spomenutih ciljeva, u skladu s pravima određenima zakonom.

Također Vas obavještavamo da određeni podatci, u skladu s postojećim normama i ugovornom odnosu sa INSTITUTOM CERVANTES, mogu biti preneseni:

 1. Državnoj upravi, kada to odrede pravila na snazi
 2. Tijelima i organizacijama javne sigurnosti u skladu s odrednicama pravilnika na snazi
 3. Bankama i financijskim tijelima za naplatu ponuđenih usluga
 4. Institucijama koje surađuju sa INSTITUTOM CERVANTES, kada spomenuta komunikacija bude pravno neophodna ili za provedbu i ostvarenje odgovarajućih usluga i aktivnosti
 5. Odobravanje korisnika kako bi podatci mogli biti ustupljeni trećim strankama može uvijek biti opozvano, bez retroaktivnog učinka.

5.4 Čuvanje podataka

INSTITUT CERVANTES čuvat će osobne podatke klijenta tokom minimalno potrebnog vremena.

Informacije će biti čuvane sve dok traje ugovorna povezanost, sve dok korisnik ne opozove svoj pristanak ili ne iskoristi svoje pravo cenzure, i posteriorno za vrijeme zakonski predviđenog roka.

5.5. Prava klijenta

Klijent može iskoristiti prava pristupa, ispravka, cenzure, ograničenja tretiranja, prijenosa podataka ili protivljenja tretiranju tako da pošalje zahtjev na adresu elektroničke pošte Delegata za zaštitu podataka INSTITUTA CERVANTES na adresu rgpd@cervantes.es.

INSTITUT CERVANTES raspolaže formularima za izvršavanje prava koji se mogu zatražiti putem elektroničke pošte na adresu rgpd@cervantes.es ili koristiti elaborate Španjolske agencije za zaštitu podataka ili treće. Ti formulari moraju biti elektronički potpisani ili se uz njih mora poslati fotokopija osobne iskaznice. Ako se djeluje preko predstavnika, također je potrebna kopija osobne iskaznice ili elektronički potpis.

Klijent se može žaliti Španjolskoj agenciji za zaštitu podataka ako smatra da se nisu prikladno izvršavala njegova prava.

Korisnik daje ovlasti da se njegovi osobni podatci koriste kada to zahtijevaju nadležne administrativne vlasti ili pravni propisi.

INSTITUT CERVANTES ni u kojem slučaju neće koristiti osobne podatke korisnika za svrhe koje ne spadaju u one prethodno navedene bez prethodnog obavještenja i razumnog vremenskog roka do kojeg se korisnik može tome usprotiviti.

5.6. Upotreba „kolačića“ i dnevnika aktivnosti

INSTITUT CERVANTES može koristiti kolačiće kada korisnik koristi stranice cervantes.org. Kolačići su dokumenti koje poslužitelj šalje web pregledniku da zabilježi korisnikovu aktivnost na portalu i ne predviđaju nikakve podatke osobne prirode.

Korisnik može podesiti svoj web preglednik da prima obavijesti o primanju kolačića. Također, korisnik može spriječiti instalaciju takve vrste dokumenata na svoje računalo, za što je potrebno vidjeti upute korištenja web preglednika.

5.7. Mjere sigurnosti

INSTITUT CERVANTES u svoj će sustav preuzeti prikladne tehničke i organizacijske mjere ostvarujući načelo proaktivne odgovornosti s namjerom jamčenja sigurnosti i povjerljivosti pohranjenih podataka., izbjegavajući na taj način njihovu izmjenu, gubitak te neovlašteni pristup ili tretiranje. Računajući na stanje tehnike, troškova primjene, te prirode, stupnja, konteksta i svrhe tretiranja, poput raznih rizika mogućnosti i ozbiljnosti povezanih sa svakim od navedenih tretiranja.

6. Trajanje i obustava usluga

Korištenje usluga i stavljanje sadržaja na javnu dostupnost na cervantes.org ima, u osnovi, neograničeno trajanje. INSTITUT CERVANTES, međutim, je ovlašten ukloniti ili proglasiti zastarjelom ili obustaviti bilo koju uslugu ili sadržaj na svome portalu u bilo kojem trenutku. Kada to bude moguće, INSTITUT CERVANTES će prethodno obavijestiti o završetku ili obustavi korištenja Vaših usluga.

INSTITUT CERVANTES moći će povući ili obustaviti u bilo kada i bez potrebne prethodne najave korištenje usluga onim korisnicima koji su prekršili zakonske propise ili pojedine uvjete određenih usluga.

7. Primjenjiv zakon i pravo

Ovo pravno upozorenje o privatnosti zahtjeva Španjolski zakon i sastavljeno je na španjolskom. Za bilo kakav spor koji bi se mogao pojaviti o korištenju usluga stranice cervantes.es ili tumačenja ili primjene ovih epigrafa, CERVANTES INSTITUT i korisnik, s jasnim odricanjem i vlastitim pravom, podvrgavaju se sudu Madrida.

Zatvori prozor