Aanvullende informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening UE 679/2016 van Gegevensbescherming en de huidige wetgeving, informeren wij u dat de door u verstrekte gegevens, door het Instituto Cervantes als verantwoordelijke inzake deze verwerking, als doel zullen hebben u informatie te verschaffen over de activiteiten, doelstellingen en diensten van het Instituto Cervantes.

Zoals aangegeven in onze juridische en privacy verklaring, kunt u te allen tijde gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie, bezwaar, overdracht en beperking van het gebruik en verwijdering van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, door contact op te nemen met het Instituto Cervantes via e-mail: lopd@cervantes.es, of per post een bericht te sturen aan: Alcalá, 49, Madrid 28014 (Spanje), of in persoon bij de griffie van het Instituto Cervantes in Madrid op het aangegeven adres.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Naam van de rechtspersoon: Instituto Cervantes
Adres: c/ Alcalá 49, 28014 Madrid (España)
Telefoon: (+34) 914 36 76 00
e-mailadres: lopd@cervantes.es
Afgevaardigde voor de gegevensbescherming: Algemene inspectie van diensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking / Inspección General de Servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (dpd@cervantes.es)

Wat is de legitimiteit betreffende de verwerking van uw gegevens?

De wettelijke basis voor het aangegeven gebruik - het versturen van informatie ter promotie- is uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt te allen tijde gebruik maken van uw recht op toegang, rectificatie, bezwaar, overdracht en beperking van de verwerking en verwijdering van de gegevens die u aan ons hebt verstrekt, door contact op te nemen met het Instituto Cervantes via e-mail: lopd@cervantes.es, of per post een bericht te sturen aan: Alcalá, 49, Madrid 28014 (Spanje), of in persoon bij de griffie van het Instituto Cervantes in Madrid op het aangegeven adres.

U heeft recht op een ontvangstbevestiging van het bestaan van een gebruik van uw gegevens, op toegang tot uw persoonsgegevens, op verzoek tot rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, op verwijdering ervan, onder meer wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de verleende toestemming wordt ingetrokken.

In bepaalde gevallen kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval wij ze alleen bewaren in overeenstemming met de geldende wetgeving; in andere gevallen kunt u uw recht op gegevensoverdracht uitoefenen, die in een gestructureerd formaat, voor gemeenschappelijk gebruik of voor mechanische lezing aan u of aan de nieuwe verantwoordelijke voor de verwerking die u aanwijst, zullen worden geleverd.

U hebt het recht om uw toestemming voor elk gebruik waarvoor u deze had gegeven te allen tijde in te trekken.

Het Instituto Cervantes beschikt over formulieren voor de uitoefening van rechten die kunnen worden aangevraagd via e-mail aan lopd@cervantes.es of u kunt gebruik maken van de formulieren die zijn opgesteld door de Spaanse dienst voor gegevensbescherming of door derden. Deze formulieren moeten elektronisch worden ondertekend of voorzien zijn van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort. Indien de aanvraag door een vertegenwoordiger wordt gedaan, dient deze tevens vergezeld te gaan van een kopie van uw identiteitskaart of paspoort of van een elektronische handtekening.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Spaanse dienst voor gegevensbescherming indien u van mening bent dat de uitoefening van uw rechten niet naar behoren is afgehandeld. De maximumtermijn om een oplossing te vinden is een maand vanaf de datum van ontvangst van uw aanvraag, die met twee maanden kan worden verlengd afhankelijk van het aantal ontvangen aanvragen of de complexiteit ervan.

In geval van wijziging van uw gegevens, gelieve ons schriftelijk op de hoogte te brengen om uw gegevens up-to-date te houden.

Sluit venster